Object
Scroll Top
Konarzyce, ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża

Odwierty horyzontalne

Jesteśmy profesjonalnym wykonawcą horyzontalnych odwiertów przy wykorzystaniu innowacyjnych maszyn wiertniczych. Od wielu lat uczestniczymy w realizacji dużych zamówień publicznych organizowanych przez czołowych operatorów sieci telekomunikacyjnej i energetycznej w Polsce. Jako ceniona firma współpracujmy z jednostkami samorządowymi, wykonując na ich zlecenie odwierty sterowane niezbędne do realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Horyzontalne odwierty sterowane

Nasze horyzontalne odwierty sterowane wykonujemy za pomocą wiertnic z samobieżnym mechanizmem gąsienicowym. Technologia przewiertów HDD obejmuje trzy zasadnicze fazy:

  • wykonanie otworu pilotażowego – w tym celu wprowadzamy do gruntu odpowiednią głowicę za pomocą żerdzi wiertniczych o określonej długości i średnicy. Na tym etapie ważną rolę odgrywa płuczka bentonitowa, dzięki której następuje szybsze urabianie gruntu,
  • poszerzanie otworu – w tej fazie istotną funkcję pełni głowica rozwiercająca. Wykonane do tej pory horyzontalne odwierty są poszerzane w jednym lub kilku etapach, aż do uzyskania zaplanowanej średnicy,
  • instalowanie rury przewodowej – która jest wciągania na specjalnych rolkowych podporach.

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem profesjonalnego horyzontalnego przewiertu sterowanego zapraszamy do kontaktu.