Object
Scroll Top
Konarzyce, ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża

Przewierty sterowane

Przedmiotem działalności naszej firmy jest profesjonalne świadczenie usług instalacyjno-budowlanych podmiotom działającym w sektorze budowlanym. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie wykonywania przewiertów sterowanych wykonywanych przy pomocy specjalistycznych maszyn metodą bezwykopową. Posiadamy urządzenia, które nadają się zarówno do układania kabli, rur i przewodów na stosunkowo niewielkie odległości (do 15 metrów), jak i sprzęt, dzięki którym długość przewiertu może wynosić nawet do 300 metrów.

Horyzontalne wiercenie kierunkowe

przewierty sterowane

Poziome wiercenie kierunkowe są idealnym rozwiązaniem problemów, jakie napotyka się podczas układania kabli, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Zamiast kopać tradycyjne rowy, można wykorzystać innowacyjne maszyny, przy których pomocy można wykonać horyzontalne przewierty sterowane.

Przy poziomym wierceniu kierunkowym wszystkie przeszkody (zarówno podziemne, jak i naziemne) nie stanowią problemu. Rurociąg można prowadzić pod nimi lub obok nich, co oznacza, że ​​istniejąca infrastruktura tj. energetyczna, światłowodowa, teletechniczna, gazowa, oraz sanitarna nie jest niszczona.

Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezkolizyjnej pracy na terenach nie tylko silnie zurbanizowanych o gęstej sieci (komunikacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej), ale także na obszarach chronionych, które ze względu na walory krajobrazowo-przyrodnicze muszą zostać nienaruszone.

Przewiert sterowany wykonujemy maszynami renomowanych amerykańskich producentów: Ditch Witch i Vermeer. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

Przewierty sterowane

Od wielu lat oferujemy profesjonalne przewierty sterowane, które znajdują powszechne zastosowanie przy projektach instalacyjno-montażowych na potrzeby sieci: wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych, energetycznych i teleinformatycznych. Wykorzystujemy specjalistyczne maszyny oraz innowacyjną technologię HDD (Horizontal Directional Drilling).

ZASADA DZIAŁANIA PRZEWIERTÓW STEROWANYCH

Podczas przewiertu sterowanego należy pamiętać o kolejności wykonania określonych czynności. Poszczególne działania można zgrupować w trzy zasadnicze etapy:

  • wiercenie wstępne – które polega na wykonaniu w zaplanowanej osi rurociągu otworu pilotowego pod kątem wejścia wynoszącym od 11 do 20°,
  • rozwiercanie gruntu – ta faza rozpoczyna się po osiągnięciu założonego w projekcie punktu wyjścia przez głowicę pilotową, która zostaje wymieniona na tzw. rozwiertak. Celem poszerzania otworu w gruntach kamienisto-skalistych wykorzystujemy specjalne maszyny w postaci tzw. poszerzaczy rolkowych (hole opener),
  • wciąganie rurociągu – który jest zamontowany do głowicy rozwiercającej za pomocą łącznika (tzw. krętlika). Instalacja rury następuje podczas przeciągania rozwiertaka do wiertnicy.

Przewierty sterowane pozwalają na bezwykopowe wykonanie dowolnego projektu instalacyjnego pod terenowymi elementami infrastruktury drogowej czy kolejowej. Technologia ta nadaje się do zastosowania praktycznie w każdym rodzaju gruntu, stosując odpowiednie maszyny wiertnicze.

Technologia
01.
Bezwykopowa metoda

Poziome wiercenie kierunkowe jest metodą bezwykopową.

02.
Wiercenie

Odwiert pilotujący wierci się po uprzednio określonej ścieżce odwiertu wytyczonej za pomocą lokalizatora, a następnie powiększanie otworu następuje po ścieżce ustawionej przez odwiert pilotujący, od powierzchni z minimalnymi zaburzeniami.

03.
Brak otworów pośrednich

Krótkie, średnie i długie odcinki rur mogą być instalowane bez otworów pośrednich.

04.
Omijanie przeszkód

Rury są instalowane prosto lub zakrzywione, aby omijać przeszkody i istniejące instalacje.

05.
Brak zakłóceń w ruchu

Brak zakłóceń w ruchu drogowym, rzecznym lub kolejowym oraz niszczenia krajobrazu.

06.
Niewrażliwy na przeszkody

Niewrażliwy na przeszkody powierzchniowe, takie jak budynki, drzewa, drogi i rzeki itp.

07.
Przyjazny dla środowiska

Proces przyjazny dla środowiska.

Zasada działania przewiertów sterowanych

1
Nasze wiertnice
Ditch Witch JT5
Vermeer D10
Vermeer D20
Ditch Witch JT30