Object
Scroll Top
Konarzyce, ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża

Nasz sprzęt do przepustów
horyzontalnych

Park maszynowy
w Elektrosilver

1

Praca w skrajnie zróżnicowanych warunkach oraz szeroki zakres wykonywanych robót nie byłby możliwy do zrealizowania bez nowoczesnego sprzętu.

Nasz bogaty park maszynowy jest stale rozbudowywany i składa się w ogólnym zarysie z następujących typów maszyn wiodących marek:

  • koparki gąsienicowe
  • koparko-ładowarki
  • mini koparki
  • dźwigi terenowe
  • podnośniki koszowe
  • samochody ciężarowe
  • wiertnice horyzontalne
  • przeciski i krety
  • wciągarki
  • specjalistyczne urządzenia do prac teletechnicznych

Nad utrzymaniem ruchu czuwa profesjonalne zaplecze logistyczne i warsztatowe zapewniające błyskawiczne usuwanie usterek i ciągłość prowadzonych prac.